Hamilelikte laboratuvar testleri

Hamilelikte laboratuvar testleri bütün gebelik boyunca yapılan bazı gebeliğe özgü tetkikler gebeliğin gidişatı hakkında önemli bilgiler verir. Genellikle testler gebelik dönemlerine göre yapılır. Başlangıçta yapılan testler ”check-up” mahiyetinde olup, genel durum hakkında bilgi verir. Ancak, ileri dönemlerde yapılan bazı özel testler direk olarak bebek hakkında bilgi verir. Burada önemli olan, bir problemi zamanında tespit etmek ve uygun tedaviyi yapmaktır.

Gebelik Testi

Düzenli adet gören ancak adet günü geçen kadınlarda, gecikmenin 3 günü bulması durumunda idrarda gebelik testi yapılabilir. Yapılması oldukça kolay olup, idrarda gebelik hormonlarının aranması esasına dayanır. Kadınlar evinde kendileri yapabileceği gibi eczane, sağlık ocağı, poliklinik, hastane ve muayenehanelerde de yapılabilir.

Testin negatif sonuç vermesi her zaman gebelik olmadığı anlamına gelmez. Herhangi bir nedenle yumurtlaması geç olmuş bir kadında test daha sonraki günlerde pozitifleşebilir. Ayrıca idrarda kan varlığı durumunda test gerçek olmayan pozitif sonuç vermiş olabilir.

İlginizi çekebilir –> https://www.drismetyildirim.com/gebelik-testi-nasil-yapilir

Kanda Gebelik Testi

Kanda gebelik testi

Kanda B-HCG adı verilen gebelik hormonunun miktar olarak tespit edilmesidir. Normalde kadınlara kanda gebelik testi yapmaya gerek yoktur. Ancak gebeliğin şüpheli olduğu durumlarda, dış gebelik riskinin olduğu durumlarda, tüp bebek veya mikroenjeksiyon ile gebelik durumlarında ve erken dönemde gebelik seyrinin takibi durumlarında test yapılır.

Ultrasonografi

Genellikle adet rötarı 1 haftayı bulan kadınlarda sonografi ile rahim içinde gebelik kesesi görülebilir. İdrarda veya kanda gebelik testine gerek yoktur. Gebeliğin erken dönemlerinde sonografi oldukça önemlidir. Hem gebelik tanısında hem de takibinde gereklidir. Son adetin başladığı günden itibaren 6. haftada konturları düzenli gebelik kesesinin, 7. haftada bebek taslağının hatta kalp atımlarının, 8. haftada kalp atımlarının görülmesi gereklidir.

Bebekte baş-popo mesafesi (CRL) ölçülerek gebelik haftası tespit edilir. Son adet tarihini bilmeyen gebelerde, gebelik haftasının bu şekilde tespiti önemlidir. Ayrıca, gebeliğin tek veya ikiz, üçüz olup olmadığı sonografi ile öğrenilebilir. 16-19. haftalarda yapılan sonografi incelemesi oldukça önemli olup, bebekte anomalilerin ilk tespiti mümkün olmaktadır.

Hamilelikte laboratuvar testleri sorusundan önce bilinmelidir ki bebeğin kalp gelişimi 26. haftada tamamlandığından, bu haftada kalbin 4 odacığının görülmesi ve kalp kapaklarının incelenmesi önemlidir. Sonografik incelemede, özellikle bebeğin kafa çapı, uyluk kemiği uzunluğu, kafa ve karın çevresi ölçülerek gelişimi hakkında bilgi elde edilebilir. Gebeliğin son aylarında, bebeğin gelişimi yanında beslenme organının ( Plasenta ) yaşlanmasının ve amnios sıvısının miktarının kontrolü önemlidir.

Mutlaka okumalısın –> https://www.drismetyildirim.com/bebegin-kalp-atislari-ne-zaman-duyulur

Kan Sayımı

Gebeliğin başında yapılan kan sayımı ile herhangi bir kansızlık durumu, iltihabi bir hastalık durumu, pıhtılaşma hücrelerinin durumu kontrol edilebilir. Bunlarda bir problem var ise daha ileri tetkikler yapılabilir. Kansızlık tespitinde, demir içeren preparatlar verilerek düzeltilmeye çalışılır.

Kan Grubu ve RH Faktör Tayini

Gebe ve eşinin kan gruplarının muhakkak gebelikte bilinmesi gerekir. Annenin Rh(-), babanın Rh(+) olması durumunda kan uyuşmazlığından bahsedilir. Rh(+) bebek doğurmuş kadınlara doğum sonrası 72 saat içinde Anti D iğnesinin yapılması gerekir.

İdrar Tetkiki

İdrarda herhangi bir enfeksiyon varlığı, kanama durumu ( taş, kum, tümör vb. ) tespit edilebilir. Enfeksiyonun erken dönemde tedavisi önemlidir, çünkü vücut direncinde gebelikte genel bir azalma olması nedeni ile enfeksiyon kısa sürede böbreklere sıçrayabilir. Böbrek iltihabı ise ileri dönemlerde erken doğum riskini ortaya çıkarabilir.

Açlık Kan Şekeri

Açlık kan şekeri

Şeker hastalığı gebelikte oldukça önemli olup, erken tespiti hatta gebelikten önce bilinmesi gerekir. Açlık kan şekeri 107 mg üzerinde çıkmış gebelere şeker yükleme testi ilaveten yapılarak kesin teşhis konulmaya çalışılır. Ayrıca HgA1C testi yapılarak şekerin gebeliğe etkisi konusunda erken dönemde fikir sahibi olunabilir.

Erken dönemde HgA1C yüksekliği olan gebelerin bebeklerinde anomali riski yüksektir. Kan şekeri yüksekliğinde genel olarak bebeklerin iri olması ve erken doğması beklenir. Erken doğum ve kan şekeri yüksekliği, her ikisi beraber bebeğin akciğer gelişiminde problemlere yol açarak, doğum sonrası adaptasyonunu zorlaştırır.

Karaciğer ve Böbrek Testleri

Kan alınarak her iki organın çalışması hakkında bilgi sahibi olunur.( ALT, AST, Bilurubin, GGT, Üre, Ürik Asit, Kreatinin vb. )

TORCH Testi

Toxoplazma, rubella ( kızamıkçık ), Sitomegalovirus ve herpes enfeksiyonlarına karşı vücutta direnç olup olmadığını araştıran testtir. Bu enfeksiyonlar genellikle çocuklukta geçirilen ve ömür boyu vücutta direnç oluşturan hastalıklardır. Kadın evvelden bu hastalıkları geçirmemiş ise gebelikte geçirme riski vardır.

Gebelikte bu hastalıkları geçiren kadınların bebeklerinde anomali ( sakatlık ) riski mevcuttur. Hastalık etkileri gebelik haftasına bağlı olmakla beraber, tespitinde uygun ilaç tedavisinden, gebeliği sonlandırmaya kadar değişik tedavi yöntemleri olabilmektedir. Testin gebe kalmadan önce yapılması daha anlamlıdır. Kadın hastalığı evvelden geçirmemiş ise aşılama yapılabilir.

Hepatit Testi (HBsAg, Anti HBs)

Daha evvelden hepatit mikrobu ile karşılaşma olup olmadığını test etmek amacı ile yapılır. Toplumda, genellikle insanların %15 inde kanlarında sarılık mikrobu taşıyıcılığı vardır. Kanlarında Anti HBs pozitifliği mevcut insanlar, hastalığı geçirerek veya aşılanarak vücutlarında sarılık mikrobuna karşı direnç gelişmiş insanlardır.

Kanında sarılık mikrobu taşıyan kadınlar hastalığı, gebelikleri esnasında kordon yolu ile bebeklerine aktarırlar. Doğumda bu bebeklerin aktif hastalıktan korunabilmesi için doğumdan hemen sonra bebeğe aşı ve immünoglobin ( direnç maddesi ) yapılmalıdır. Bu nedenle gebelik esnasında gebede mikrobun tespiti önem arz eder.

AIDS Testi (Anti HIV)

Aids testi

Hamilelikte laboratuvar testleri yaptırmadan önce aids şart olmamakla beraber şüpheli durumlarda, kanda virüsü aramak amacı ile yapılan testtir.

İkili Tarama Testi

11-14. haftalarda bebeğin sonografide ense kalınlığının ölçülmesi ve anne kanında B-HCG ve PAPP-A adlı proteinin bakılması ve bu üç değerin bilgisayarda yorumlanması ile yapılan testtir. Ense kalınlığı ölçümü subjektif bir değerlendirme olup doğru yapıldığı takdirde testin doğruluk oranı %96’ları bulur. Riskin yüksek çıkması durumunda amniosentez yapılır.

Daha fazla bilgi için –> https://www.drismetyildirim.com/gebelikte-ikili-tarama-testi

Üçlü Tarama Testi

Bebekte Down Sendromu ( Mongol Hastalığı ) ve Nöral Tüp Defekti ( Beyin ve Omurilik ile ilgili yapısal hastalıklar ), ayrıca Trizomi 18 denilen kromozomal hastalığın varlığını araştırmak amacı ile anneden kan alınarak yapılan testtir. 16-19. gebelik haftaları arası yapılır. Kanda HCG, Östrojen ve AFP adı verilen hormonların miktarlarına ve bunların anne yaşına ve gebelik haftasına göre oranlarına bakılarak yapılan ve sonucu bilgisayar yorumu ile bir risk değeri olarak verilen testtir.

Risk değerinin yüksek olması durumunda amniosentez yapılır. Hamilelikte laboratuvar testleri öncesinde bu Test %75-%80 oranlarında mongol hastalığını yakalayabilir. İkiz gebeliklerde yapılması tartışmalıdır. 35 yaş üzeri gebeliklerde üçlü tarama testi yerine direk amniosentez yapılması daha uygundur.

Bilgin olsun –> https://www.drismetyildirim.com/akraba-evliligi

Amniosentez

Bebeğin içinde bulunduğu sıvının alınarak, içerdiği bebeğe ait hücrelerin genetik incelemesi ile yapılır. Özellikle 35 yaş üzeri gebelerde ve evvelden Down Sendromu veya benzeri kromozomal anomalili doğum yapmış gebelere yapılır. 16-18 haftalar arası yapılmakta olup, %100’e yakın başarısı vardır.

Sonografi eşliğinde karından bebeğin kesesine girilir ve 20-50 cc amnios sıvısı alınır. Sıvı içinde yüzer halde bulunan bebeğe ait döküntü hücreler dışarıda özel yöntemlerle çoğaltılarak genetik incelemeye tabii tutulur. Sıvı alma işlemi %0,5 olasılıkta düşüğe sebebiyet verir ancak testin yararlılığı yanında bu risk göz ardı edilebilir.

Doppler Ultrasonografi

Özel bir sonografi yöntemi olup, anneden bebeğe giden kan damarlarındaki, göbek kordonundaki ve bebeğin vücudundaki bazı damarlardaki kan akımına karşı oluşan direnci ölçerek bebeğin genel durumu ve ileri dönemlerde ortaya çıkabilecek bir problemi erken dönemde tespit edebilmek amacı ile yapılan testtir.

Her gebeye yapılmasına gerek yoktur. Normal sonografik incelemelerde gebelik haftasına göre küçük kalmış bebeklerde, beslenme organının haftasından önce yaşlandığı ve amnios sıvısının azaldığı durumlarda, tansiyon problemi olan ve şekeri yüksek gebelere yapılabilir. Bebekte ciddi bir problemin varlığı tespit edildiğinde gebelik zamanından önce sonlandırılabilir.

Detaylı bilgi almak için aşağıdaki bilgilerden bizlere ulaşabilirsiniz.

Mail: dr.ismetyildirim@hotmail.com
Cep Tel: 0532 325 30 08
Asistan Tel: 0535 761 60 97

CategoryGebelik
Yorum Yap

*

Your email address will not be published.

Copyright © 2020 Tüm Hakları Saklıdır

Bu web sitesinde yazılan bütün yazılar bilgilendirme amaçlı yazılmıştır. Hiç bir şekilde tanı veya tedavi yerine geçmemektedir.

Call Now ButtonBize Ulaşın